Codeless is ISAE 3402 type II gecertificeerd

Codeless ISAE type II gecertificeerd

Veiligheid én procescontrole zijn belangrijke onderdelen voor Codeless. Daarom zijn de werkprocessen van Codeless gecertificeerd.

Codeless heeft een belangrijke stap vooruit gezet. Na op 29 januari 2020 gecertificeerd te zijn in ISAE 3402 type I, is Codeless sinds 31 juli 2020 ook gecertificeerd in type II.

Deze ISAE 3402 verklaring houdt in dat Codeless heeft aangetoond effectief interne controles te hebben geïmplementeerd, waarmee zij volledig in controle zijn. Codeless heeft deze certificering behaald, omdat organisaties en toezichthouders meer behoefte hebben aan inzicht en beheersing van de bedrijfsprocessen die zij hebben uitbesteed. Deze certificering heeft betrekking op Slim Software Nabouwen propositie van Codeless.

Oftewel: met deze verklaring toont Codeless aan dat het voldoet aan de kwaliteitseisen die aan een SaaS-leverancier gesteld mogen worden.

De bijbehorende ICT beheerprocessen waarin Codeless gecertificeerd is zijn:

  • Organisatie en beleid;
  • Incident-, probleem- en veranderingsbeheer;
  • Logisch en fysiek toegangsbeheer;
  • Service level management;
  • Continuïteitsbeheer;
  • Beveiligings- en risicobeheer.

Wat is een ISAE 3402 type II certificering precies?

ISAE staat voor International Standard for Assurance Engagements. Dit geeft klanten en servicegebruikers van een organisatie de garantie dat de serviceorganisatie adequate interne controles heeft op de ICT beheerprocessen. ISAE 3402 wordt steeds vaker gevraagd door financiële instellingen, beursgenoteerde bedrijven en professionele bedrijven. Een ISAE 3402 verklaring kent twee verschillende types: type I en type II:

Type I: Er wordt onderzocht of er een beleid en proces is beschreven met betrekking tot de maatregelen die binnen de scope vallen. De auditor verifieert of de beschrijving van het ISAE-rapport overeenkomt met de daadwerkelijke situatie.

Type II: De organisatie verzamelt gedurende zes maanden bewijslast van een proces of tools met de daarbij behorende risico’s en maatregelen. De auditor beoordeelt hoe de maatregelen hebben gewerkt om de vastgestelde interne beheersingsdoelstellingen te bereiken.

De belangrijkste voordelen van ISAE 3402 op een rij:

  • Internationaal erkend
  • Verbeterd risicomanagement
  • Volledige controle
  • Controleerbare effectiviteit van maatregelen

Meer informatie over wat een ISAE 3402 certificering inhoudt kunt u hier vinden.

Over Codeless

Codeless Technology heeft al meer dan 30 jaar ervaring in het ontwikkelen, implementeren en onderhouden van unieke ERP-systemen voor retail-, handel-, productie- en logistieke industrieën en voor zakelijke dienstverlening. Wij zijn expert in het doorgronden van (unieke) bedrijfsprocessen en het ontwikkelen van digitale systemen voor uw bedrijfsvoering.

Uw IT-processen, veilig en onder controle bij Codeless Technology. Wij begrijpen dat het belangrijk is om zekerheid te hebben wanneer u uw IT-voorzieningen wilt uitbesteden. Dit geeft rust. Een ISAE 3402-certificering garandeert deze zekerheid, uw bedrijfsprocessen zijn bij Codeless dus gegarandeerd in goede handen. Wilt u ook van deze zekerheid en betrouwbaarheid profiteren? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Wij moderniseren uw software
zodat u kunt werken in één werkbaar systeem. zodat u nooit meer over software hoeft na te denken. naar een schaalbaar en aanpasbaar systeem. zonder dat u licentiekosten per gebruiker hoeft te betalen. voor alle bedrijfsgroottes. Van MKB tot beursgenoteerd. zodat deze 100% past bij úw unieke bedrijfsprocessen. gegarandeerd binnen tijd en budget.

Wij moderniseren uw software