De 5 beloftes van Low-Code Platforms

5 beloftes van Low-Code Platforms

Veel organisaties staan aan de vooravond van het maken van nieuwe keuzes voor rationalisatie van hun IT-landschap. Voor het realiseren van nieuwe IT-systemen kunt u kiezen voor standaardpakketten of maatwerksoftware. In het geval van standaardpakketten bieden leveranciers eigen standaard solutions of add-ons van standaardproducten van leveranciers zoals Microsoft. In geval van maatwerk wordt veelal gekozen voor een ontwikkeltaal zoals .Net of Java. Echter, een hybride oplossing voor nieuwe IT-systemen zijn zogenaamde Low-Code platforms. In dit artikel gaan we hier verder op in en benoemen we de 5 beloftes van Low-Code Platforms.

Low-Code Platforms

Low-Code Platforms – ook Rapid Application Development platforms (RAD) genoemd – zijn al geruime tijd aanwezig op de markt en hebben zich tot zeer volwassen en robuuste producten ontwikkeld. Bovendien zijn ze in diverse specialisaties in te delen. Voorbeelden hiervan zijn OutSystems, Mendix en Codeless. De Low-Code Platforms winnen aan terrein bij zowel mid-market als enterprise-organisaties. De toepasbaarheid van deze platforms is zeer uitgebreid, van app- en websystemen tot en met grootschalige mission-critical enterprise-applicaties.

De kracht van Low-Code Platforms volgens Forrester en Gartner

Ook toonaangevende onderzoekinstituten onderkennen de kracht van Low-Code Platforms. Zo ziet onderzoeksinstituut Forrester Low-Code platforms vooral als het leveren van business-applicaties met een minimale handmatige coding en minimale investeringen in training en development. Bovendien heeft Forrester diverse Low-Code Platforms ingedeeld in vijftal segmenten vanuit twee dimensies: flexibiliteit en functionele dekking. Ook Gartner heeft meerdere Low-Code platformen staan in hun Magic Quadrants voor Enterprise Application Platforms en Mobile Application Development Platforms. Zij zien het als antwoord op hun bi-model IT vanwege de snelheid, agility en korte development-cycli.

De 5 belangrijkste beloftes van Low-Code Platforms

Voor de volledige beleving van Low-Code Platforms benoemen we hieronder de vijf belangrijkste beloftes. Dit schept een betere verwachting en weergeeft een realistische weergave op het moment van integratie.

1. Lage time-to-market en investering
Aangezien Low-Code Platforms een productiviteit hebben die 2 tot 5 keer zo snel is als traditionele software-ontwikkeling, kunnen nieuwe apps, websites en enterprise-applicaties in zeer korte tijd ontwikkeld worden. Aangezien deze platforms veelal model-gedreven ontwikkelen, behoort het ‘ambachtelijke programmeren’ bijna in zijn geheel tot het verleden. De productiviteit die met deze denk- en werkwijze kan worden behaald, is indrukwekkend en veel sneller dan traditioneel ontwikkelen. Zodoende kunnen diverse stakeholders in de organisatie – van opdrachtgevers tot managers tot key-users – zeer snel resultaat inzien. Dit heeft veel effect op het snel beschikbaar hebben van nieuwe functionaliteiten voor de business. Het gevolg van sneller ontwikkelen is tevens dat de investering fundamenteel lager komt te liggen.

2. Laag projectrisico
Low-Code Platforms bevatten een groot aantal standaard functionaliteiten en features. Zaken zoals security, data-protectie, autorisatie, zoekfuncties, lijsten en integratie met andere systemen is praktisch en direct beschikbaar voor gebruik. Bovendien zijn er in veel gevallen al ontwikkelde standaardfuncties voor specifieke branches of bedrijfsfuncties. Hierdoor kan men voor de ontwikkeling van een nieuw IT-systeem zich direct concentreren op alle business-functies. Ook zorgen deze platformen dat je snel van start kunt gaan met in verhouding weinig opleidingstijd. Dit zorgt ervoor dat het project zo overzichtelijk mogelijk wordt ingericht.

3. Continuïteit in kennis en kunde
Werken met Low-Code Platforms is veelal modelgedreven, niet-IT-technisch en werkend vanuit processen en modellen. Specialisten in deze platforms hoeven geen diepgaande kennis en ervaring te hebben met IT-programmeertalen en hoeven zelfs geen IT’ers te zijn. Hierdoor is de beschikte kennis en kunde van de platforms continu gewaarborgd. Het is zelfs zo dat menig Low-Code Platforms als exit-scenario naar .Net- of Java-programmatuur gegenereerd kan worden. Hierdoor is de onafhankelijkheid van het platform of de leverancier prima te borgen.

4. Geïntegreerde Application Lifecycle Management
Werken met Low-Code Platforms zorgt voor ondersteuning in een groot deel van de levenscyclus van IT-voortbrenging. Het schematisch inzichtelijk maken van processen en IT-ondersteuning is vastgelegd in procesmodellen. Deze platforms hebben functies om IT-schermen te ontwerpen en functies te genereren. Automatisch worden vaak testscenario’s aangemaakt en afgespeeld. Daarna wordt de applicatie gegenereerd om via een interpreter in productie te komen en is het webbased bruikbaar. Het neerzetten van development-, test- en productieomgeving is snel gerealiseerd. Om de geïntegreerde functies te completeren is versie- en configuratiebeheer beschikbaar. Kortom, maximale integratie van logisch op elkaar afgestemde applicatie lifecycle-functies.

5. Hybride realiseren van applicaties
Van oudsher kunnen nieuwe IT-systemen worden geleverd in de vorm van een standaardpakket of een maatwerksysteem. Low-Code Platforms bieden ‘best of both worlds’; enerzijds bevatten ze veel standaard bouwblokken die inspelen op recente innovaties en trends – vergelijkbaar met standaardpakketten – waardoor je snel en hoog productief business applicaties kunt realiseren. Anderzijds heeft het de kracht van een ontwikkeltaal om aan specifieke eisen en wensen te voldoen. Kortom, Low-Code Platforms bieden een hybride-oplossing voor klanten met uiteenlopende uitdagingen en wensen.

Over Codeless

Wij geloven niet in legacy. Maar in software die zich aanpast aan uw ambities en nieuwe mogelijkheden. Wilt u software vernieuwen en kunnen werken met robots, pakketten integreren of handmatige processen digitaliseren? Dan moet dat kunnen. Zonder risico’s of lastige overgangsperiode. Uw mensen moeten meteen met de nieuwe mogelijkheden aan de slag kunnen. Codeless zorgt daarvoor.

Hoe we dat doen? Codeless ontwikkelt standaard software voor unieke processen. En het slimme is: eerst bouwen we uw huidige systeem precies na met de nieuwste software. Zodat alles werkt zoals u gewend bent en er geen kennis verloren gaat. En daarna? Daarna is alles mogelijk. Welke veranderingen en innovaties de toekomst ook brengt, uw software is er klaar voor. Het pakket is net zo flexibel als uw onderneming en groeit mee met uw ambities. Zodat niets uw plannen nog in de weg staat.

Wij moderniseren uw software
zodat u kunt werken in één werkbaar systeem. zodat u nooit meer over software hoeft na te denken. naar een schaalbaar en aanpasbaar systeem. zonder dat u licentiekosten per gebruiker hoeft te betalen. voor alle bedrijfsgroottes. Van MKB tot beursgenoteerd. zodat deze 100% past bij úw unieke bedrijfsprocessen. gegarandeerd binnen tijd en budget.

Wij moderniseren uw software