ERP implementatie: Hoe implementeer je een ERP systeem met succes?

ERP systeem succesvol implementeren

In iedere organisatie waar wordt samengewerkt is een ERP systeem relevant. Het centrale systeem dat uw bedrijfsprocessen integraal en uniform ondersteunt is uiteraard uniek voor het type bedrijf dat u heeft. ERP software voor zakelijke dienstverleners ziet er anders uit dan een ERP systeem voor een handelsbedrijf.

Een succesvolle implementatie hangt niet af van het beste product of de beste ERP leverancier die u kunt selecteren, maar meer van uw eigen organisatie, uw strategie en uw onderscheidende bedrijfsprocessen. Het is uiteraard van belang dat u een passend ERP systeem kiest en goede begeleiding door een leverancier is van essentieel belang. U maakt echter zelf het verschil!

Waarom een ERP implementatie?

Een ERP systeem implementeren betekent dat u een gecentraliseerd systeem in gebruik neemt in de organisatie. Door ervoor te zorgen dat dezelfde informatie beschikbaar is in de gehele organisatie kunnen er betere beslissingen worden genomen en neemt de productiviteit van uw medewerkers toe. Een succesvol ERP-project leidt automatisch tot lagere kosten, kortere doorlooptijden en een betere dienstverlening.

Verschillende stappen van een ERP implementatie

1.    Het vertrekpunt van een succesvolle ERP implementatie is het formuleren van uw strategie en het definiëren van uw organisatie en bijbehorende onderscheidende bedrijfsprocessen.

2.    Bepaal de technische aspecten voor de implementatie van het nieuwe ERP systeem in termen van:

  • Technische voorwaarden (cloud, on premises);
  • Beveiliging;
  • Branche-specifieke eisen;
  • Hoe IT-technisch is uw eigen team;
  • Beschikbare budgetten;
  • Beoogde tijdsplanning;
  • Support, onderhoud & ontwikkeling op lange termijn.

3.    Selecteer een leverancier met aantoonbaar succesvol uitgevoerde projecten. De aansluiting op de strategie uit het bovengenoemde vertrekpunt en voorwaarden bepaalt de beste optie.

4.    Stel een projectteam aan en formuleer met dit team een heldere scope voor het project en maak een blauwdruk. Werk dit uit in samenwerking met de geselecteerde leverancier.

5.    Op basis van de blauwdruk en scope kan gestart worden met de bouw, inrichting en test van het systeem. Het is hierbij van belang dat voldoende tijd wordt genomen om in samenwerking met alle betrokkenen wordt gewerkt aan het best mogelijke eindresultaat.

6.    Bereid tijdig en concreet voor op de live-gang. De implementatie van het systeem in de dagelijkse bedrijfsvoering is een project waard.

7.    U heeft tijdens de implementatie een grote groep medewerkers betrokken bij het project, na de ingebruikname kunnen zij u blijven ondersteunen in het optimaliseren van uw bedrijfssysteem. Het perfecte ERP systeem is nooit af. Dat kan ook niet, want uw bedrijf ontwikkelt zich immers door.

De impact van een ERP implementatie op de organisatie

De implementatie van een ERP oplossing is een project dat veel aandacht nodig heeft. Bij het voorbereiden op deze projecten moet u rekening houden met inzet van uw kernmedewerkers die betrokken worden bij het project.

De migratie van de oude naar de nieuwe software is een cruciaal onderdeel in dit project dat niet te lang mag duren, omdat dit een extra belasting geeft op de normale bedrijfsvoering.

Het doel van een goed uitgevoerde ERP implementatie is om met zo min mogelijk invloed op uw bedrijfsvoering over te gaan op het nieuwe systeem.

Wanneer is een ERP implementatie een succes?

Succesvol zijn in een project betekent dat je de doelstellingen bereikt of overtreft. Door tijdens de voorbereiding kritische vragen te stellen over de huidige situatie vooruitlopend op de implementatie is het eenvoudig om specifieke en meetbare resultaten te kiezen. Controleer op deze meetresultaten tijdens en na de implementatie. Behandel deze opnieuw als het systeem alweer geruime tijd in gebruik is.

Over Codeless

Codeless Technology heeft al meer dan 30 jaar ervaring in het ontwikkelen, implementeren en onderhouden van unieke ERP systemen voor retail-, handel-, productie- en logistieke industrieën en voor zakelijke dienstverlening. Wij zijn expert in het doorgronden van (unieke) bedrijfsprocessen en het ontwikkelen van softwaresystemen voor uw bedrijfsvoering.

Heeft u vragen of wilt u meer weten over ERP implementaties? Plan een online afspraak in of neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Wij moderniseren uw software
zodat u kunt werken in één werkbaar systeem. zodat u nooit meer over software hoeft na te denken. naar een schaalbaar en aanpasbaar systeem. zonder dat u licentiekosten per gebruiker hoeft te betalen. voor alle bedrijfsgroottes. Van MKB tot beursgenoteerd. zodat deze 100% past bij úw unieke bedrijfsprocessen. gegarandeerd binnen tijd en budget.

Wij moderniseren uw software