Ik ben mijn leverancier van IT software ontgroeid, wat nu?

IT software leverancier ontgroeid

Bent u ontevreden over uw IT softwareleverancier? Worden uw problemen niet snel genoeg opgelost en komt uw leverancier alleen opdagen als u hier specifiek om vraagt? Zijn de applicaties niet langer stabiel of is de performance ervan steeds slechter? Dan bent u wellicht toe aan een nieuwe IT leverancier. Ook kan het zijn dat de randapplicaties inmiddels onmisbaar zijn in het primaire proces waardoor u steeds hogere eisen stelt aan specifieke tools. Het herbouwen of software nabouwen / moderniseren van software kan dan één van de vereisten zijn. Kortom, grote kans dat u uw softwareleverancier bent ontgroeid!

Een betrouwbare IT leverancier

Een goede en langdurige klant-leverancier relatie is gebaseerd op vertrouwen. Vertrouwen op het vakkundige advies en de oplossingen die uw leverancier biedt, zodat u zich kunt richten op uw business. Beter gezegd; uw leverancier denkt continu met u mee over de wijze waarop IT kan worden ingezet om uw marktpositie te versterken in een continue veranderende markt.

Belangrijke eigenschappen van een goede IT leverancier:

  • Innovatie
  • Open communicatie
  • Advies

Daarnaast biedt uw leverancier uiteraard een IT product of dienst voor een prima prijs/kwaliteit verhouding en een uitstekende service. Dit zodat mogelijke problemen snel en toekomstvast worden opgelost. Of de leverancier dit vertrouwen op langere termijn waarmaakt, hangt niet alleen samen met de professionaliteit van uw leverancier, maar ook zeker met de eisen die u – nu en in de toekomst – aan uw IT leverancier en IT stelt.

IT beheer en evaluatie

Reden genoeg om uw IT behoeften regelmatig onder de loep te nemen. Hiervoor biedt het Application Services Library een praktische set aan, namelijk: best practices. Een set welke is ingedeeld in een aantal operationeel, tactische en strategische aandachtsgebieden voor het beheer van uw applicatielandschap. Toepasselijk hierbij is de periodieke evaluatie van applicatielandschap en leveranciersmanagement binnen uw strategisch beleid.

bisl framework in detail

U bent uw IT leverancier ontgroeid

Als blijkt dat uw IT leverancier de verwachtingen niet langer kan waarmaken, kan dit natuurlijk meerdere redenen hebben. Lang niet altijd is dit aan één van de twee partijen te verwijten. Vaak heeft de zakelijke relatie zich door de tijd heen zich zo ontwikkeld. In alle gevallen is er een verschil ontstaan in de verwachtingen over kwaliteit of kwantiteit van dienst of product.

Zo kan uw leverancier een enthousiaste freelancer zijn die u destijds prima heeft geholpen met een praktische oplossing in MS Excel/MS Access, Sharepoint of Webtoepassing – ‘just enough for the time being’. Natuurlijk is het onredelijk om te verwachten van de freelance IT’er om een gelijke tred aan te houden met uw groeiende behoeften aan zekerheid, beschikbaarheid en slagkracht. Dat terwijl u juist ontzorgt wil worden en time to market steeds vaker afhangt van de snelheid waarmee IT uw businessvraag kan volgen of zelfs kan initiëren.

De 3 te ondernemen stappen bij ontgroei

1.    Overleg met uw huidige IT leverancier

De eerste stap is de nieuwe verwachtingen kenbaar maken bij uw huidige leverancier. Dit is van belang om te beoordelen of er opnieuw voldoende aanleiding is om de strategische samenwerking te intensiveren. Maar ook om de verwachtingen over en weer met elkaar af te stemmen voor de komende periode. Dit is veruit de meest eenvoudige en minst kostbare weg om de samenwerking nieuw leven in te blazen, maar niet altijd zonder gevaar! Waarom is de huidige situatie ontstaan en welke rol heeft de leverancier hierbij gespeeld? Wordt er beterschap beloofd en is dat haalbaar en realistisch?

2.    Op zoek naar een nieuwe leverancier

Indien blijkt dat er geen nieuwe impuls gegevens kan worden aan de bestaande samenwerking, moet een nieuw product of leverancier worden overwogen. Het is dan zaak om het huiswerk goed uit te voeren – zoals ook wordt beschreven in een binnenkort te publiceren blog over de belangrijkste ingrediënten voor het kiezen van de beste IT-partner. Vergeet hierbij niet de afstemming met uw hosting- of SAAS-leverancier en eventuele interne afdelingen te betrekken!

3.    Op zoek naar een nieuwe applicatie

De keuze voor een nieuwe applicatie of standaard product hangt sterk af van de eisen en wensen (requirements) die hieraan worden gesteld. Hieronder vallen niet alleen de functionele eisen en wensen maar ook non-functionele criteria zoals betrouwbaarheid, bruikbaarheid, efficiency, onderhoudbaarheid en overdraagbaarheid. Deze software kwaliteitskenmerken zijn namelijk zeer bepalend voor een succesvolle implementatie.

Tot slot

Maak iedere keuze meetbaar en zo objectief mogelijk. Niet alleen voor vandaag, maar vanuit een partnergedachte en langere termijn relatie. Evalueer periodiek en in een open en constructieve samenwerking. Een succesvolle, strategische samenwerking ontzorgt en biedt een solide basis voor de toekomst!

Wij moderniseren uw software
zodat u kunt werken in één werkbaar systeem. zodat u nooit meer over software hoeft na te denken. naar een schaalbaar en aanpasbaar systeem. zonder dat u licentiekosten per gebruiker hoeft te betalen. voor alle bedrijfsgroottes. Van MKB tot beursgenoteerd. zodat deze 100% past bij úw unieke bedrijfsprocessen. gegarandeerd binnen tijd en budget.

Wij moderniseren uw software