Verouderde software verhindert Europese organisaties in hun digitale transformatie

Verouderde software hindert digitale transformatie

Verouderde bedrijfssoftware startpunt van vernieuwing

Uit onderzoek van Pierre Audoin Consultants (PAC) blijkt dat verouderende software Europese bedrijven belemmert in hun digitale transformatie. Van de ruim vijfhonderd ondervraagde grote bedrijven gaf 57 procent aan dat hun digitale IT-landschap verouderd is, en dat het lastig is om aan de vraag te voldoen die digitalisering met zich meebrengt.

Het onderzoek werd uitgevoerd om trends in zakelijke applicatiediensten in Europese landen vast te stellen. De enquête richtte zich op de belangrijkste technologische uitdagingen waarmee bedrijven worden geconfronteerd bij hun digitale transformatie. Tien procent van de ondernemingen ziet zichzelf als leider in de digitale transformatie. Slechts 17 procent vindt dat digitale transformatie van levensbelang is voor het eigen bedrijf. Zo’n 42 procent van de ondervraagden geeft aan dat het onderwerp op de agenda staat.

Legacy applicaties

De belangrijkste factoren die de digitale transformatie vertragen zijn: de verouderde technologie van bedrijven, de moeizame integratie van legacy systemen en de problemen bij het stimuleren van verandering van cultuur binnen de eigen IT. Uit het onderzoek blijkt dat ondervraagden legacy applicaties als lastig beschouwen en vinden dat deze applicaties een negatief effect hebben op de flexibiliteit van het bedrijf. Volgens PAC: “Het probleem voor de meeste grote organisaties is dat ze niet ontworpen zijn voor het digitale tijdperk. Vele hebben grote vooruitgang geboekt, maar ze blijven concurrentie ondervinden van nieuwkomers op de markt die met digitale technologieën zijn opgegroeid.”

Ontwikkelingen 2017

Uit het onderzoek blijk dat bij veel Europese organisaties kritieke processen nog steeds op verouderde software draaien. Slechts twintig procent geeft aan meer dan de helft van zijn applicaties inmiddels naar de Cloud gemigreerd te hebben. Dit aantal zal de komende anderhalf jaar verdubbelen. Volgens PAC: “Wij verwachten dat bedrijven de software vernieuwen en steeds meer werk en applicaties naar de Cloud verhuizen en belangrijke stappen zullen zetten richting agility in de organisatie.”

Legacy als startpunt van vernieuwing

Hoe ziet Codeless het? Willen Europese organisaties digitaal transformeren tot in de kern van hun unieke bedrijfsprocessen, dan is Slim Software Nabouwen het alternatief. Hoewel integratie van legacy systemen als lastig wordt gezien, is het erkennen van deze bedrijfsprocessen als onderdeel van het bedrijfs-DNA juist cruciaal. Wat ons betreft hét startpunt van vernieuwing. Onze visie is dat de combinatie van enerzijds het erfgoed van je oude IT overerven in je nieuwe IT-landschap en anderzijds maximaal gebruik maken van nieuwe digitale IT-innovaties fundamenteel is om de toekomst goed aan te kunnen.

Wat is Slim Software Nabouwen?

Slim Software Nabouwen houdt in dat de functionaliteiten van het oude softwaresysteem volledig worden nagebouwd en toegerust op de eisen van deze tijd. Automatisch beschikbaar voor desktop, tablet en smartphone, zodat de applicatie voor online zakendoen kan worden ingezet.

Wij moderniseren uw software
zodat u kunt werken in één werkbaar systeem. zodat u nooit meer over software hoeft na te denken. naar een schaalbaar en aanpasbaar systeem. zonder dat u licentiekosten per gebruiker hoeft te betalen. voor alle bedrijfsgroottes. Van MKB tot beursgenoteerd. zodat deze 100% past bij úw unieke bedrijfsprocessen. gegarandeerd binnen tijd en budget.

Wij moderniseren uw software