De 8 voordelen van Slim Software Nabouwen

Slim Software Nabouwen

Eenvoudig te begrijpen, eenvoudig uit te leggen

Het eindresultaat is helder voor iedereen.

Niet iedereen in uw organisatie is een IT-expert. Medewerkers vinden het vaak moeilijk om te begrijpen wat ze exact kunnen verwachten van een software project. IT heeft helaas een slechte reputatie wat betreft het opleveren van succesvolle projecten en daarom is er een gevoel dat dit soort vervangingsprojecten te groot en te moeilijk worden om te controleren. Met behulp van de Slim Software nabouwen methode is het eenvoudig uit te leggen wat men krijgt en hoe de omvang van het project te beheersen is. Het huidige systeem wordt nagebouwd en daarbij kunnen er enkel functionaliteiten wegvallen die niet worden gebruikt. Sommige functionaliteiten kunnen in de eerste fase dan ook niet worden doorgevoerd. Door deze strikte aanpak is het voor alle belanghebbenden glashelder wat software nabouwen wel en niet inhoudt. Nabouwprojecten zijn dan ook niet groot en complex, maar eenvoudig beheersbaar.

Slim Software Nabouwen

Scope is 100% helder

Is het onderdeel van het oude systeem, dan is het onderdeel van het nieuwe systeem.

Het streven naar afstemming tussen zakelijke gebruikers en IT-beheerders is moeilijk te bereiken. Beide hebben verschillende opvattingen en focusgebieden. Door gebruik te maken van de huidige applicatie als uitgangspunt, is er geen discussie mogelijk over de scope. Er zijn enkele uitzonderingen waarbij u maar een klein deel van dat systeem gebruikt of waarbij u gebruik maakt van standaard softwarepakketen voor algemene processen. Nadat hierover beslissingen zijn genomen, betekent het in principe dat iets het onderdeel is van het oude systeem dit ook onderdeel van het nieuwe systeem moet zijn!

Slim Software Nabouwen

Dezelfde schermen

Direct herkenbaar, geen verlies van kennis.

Een algemene fout bij softwareprojecten is dat men te veel veranderingen tegelijk door wil voeren. Enerzijds moeten de processen worden geoptimaliseerd en anderzijds moet het systeem vanuit een technisch oogpunt worden geüpdate. Voor de gebruikers betekent dit dat ze op een andere manier moeten werken op een ander onbekend systeem. Voor nieuwe organisaties is dit geen grote hindernis om te nemen, maar voor organisaties waar gebruikers al vele jaren met dezelfde applicaties werken is dat wel het geval.

Alle kennis die de gebruikers hebben over het huidige systeem is van belang. Door eerst de technologie te veranderen en de programma’s, functionaliteiten en schermen te behouden, kunnen mensen alle kennis van het huidige systeem hergebruiken. Complexe processen kunnen nog steeds door deze gebruikers worden behandeld en er is geen verlies aan productiviteit voor uw organisatie. Er is dan ook geen risico op falende bedrijfsprocessen bij livegang en de gemiste omzet die daar vaak mee gepaard gaat.

Slim Software Nabouwen

Dezelfde data

Conversie van data is eenvoudig.

Het overstappen van uw huidige systeem naar een nieuw systeem is op zichzelf al een zware taak. Zorgen dat al uw data kan worden omgezet naar het nieuwe systeem wordt vaak beschouwd als onmogelijk. De reden hiervoor is dat de gegevensstructuur achter twee systemen heel anders kan zijn, waardoor het moeilijk is om deze gegevens samen te voegen. Normaal gesproken betekent dit dat unieke codes of ID’s voor bijvoorbeeld producten, klanten, leveranciers of afleveradressen moeten worden veranderd waardoor het complex wordt voor gebruikers om deze gegevens te herkennen.

Als u bijvoorbeeld een productnummer heeft, 1-03-005-02, die wordt veranderd of verwijderd, dan is het behoorlijk lastig om direct te weten of u het juiste klant/product heeft gekozen. In onze software- nabouwmethode worden in beide systemen de gegevensstructuren gelijk gehouden. Dit leidt tot veel gemakkelijkere dataconversie projecten en gegevens op schermen die herkenbaar zijn voor uw gebruikers.

Slim Software Nabouwen

Hoge graad van automatisering, lage kosten

Een hoge graad van automatisering verhoogt de productiviteit en verlaagt de benodigde uren.

Op basis van onze ervaring in het nabouwen van complexe systemen (ERP, Planning of Calculatie), hebben we in de afgelopen jaren software ontwikkeld die onze eigen specifieke nabouw projectaanpak kan automatiseren. Hierdoor zijn we in staat om de risico’s te verlagen en tegelijkertijd de snelheid van deze projecten te verhogen. Een onderdeel van deze unieke software is De Recorder. De Recorder wordt gebruikt om automatisch gegevens over uw systeem te verzamelen. Al deze gegevens worden met behulp van complexe algoritmes omgezet in informatie. Deze informatie wordt vervolgens gebruikt om  de grootte en complexiteit van uw huidige systeem in kaart te brengen. De verzamelde informatie wordt gegenereerd naar ons low code platform waar op een snelle wijze aanpassingen kunnen worden gerealiseerd. Bij software conversie trajecten gebruiken wij naast de recorder zeer specifieke tools die in staat zijn om bestaande coding automatisch om te zetten in nieuwe coding. Dit met als doel om de kwaliteit te verhogen en de tijd die nodig is om projecten te moderniseren aanzienlijk te verkorten.

Slim Software Nabouwen

Valideren is eenvoudig

Het gebruik van dezelfde input bij beide systemen moet dezelfde output opleveren.

Als u een nieuw systeem moet testen, is het moeilijk om te beslissen of alles goed werkt. Er zijn nieuwe processen, nieuwe functionaliteiten en het is niet altijd duidelijk wat de juiste uitkomst is. Als beide systemen echter dezelfde functionaliteiten en gegevens bevatten, is het makkelijk te valideren of de twee systemen hetzelfde werken. U hoeft hierbij enkel te valideren of de systemen bij dezelfde input ook dezelfde output hebben. Door key-users bij het testen te betrekken, krijgt uw project extra snelheid omdat zij direct zien of er iets op het scherm aan de hand is. Vergeet niet dat zij al vele jaren met het systeem werken en elk klein stukje data op het scherm herkennen. Als er een fout is in een leveringsadres, valuta of wat dan ook, vinden zij het sneller dan u kunt testen.

Slim Software Nabouwen

Geen training nodig

U hoeft uw gebruikers niet uitgebreid te trainen. Ze weten al hoe het systeem werkt.

Een van de belangrijkste aspecten bij het implementeren van een nieuw systeem is het trainen van alle gebruikers. Ervoor zorgen dat ze weten hoe het systeem werkt en hoe het systeem de nieuwe processen ondersteunt, is van vitaal belang. Vooral voor grotere organisaties kan dit een zeer tijdrovend proces zijn.  Ook heeft u niet de garantie dat alle gebruikers echt weten hoe ze met het nieuwe systeem moeten werken wanneer het live gaat. Bij het nabouwen van de applicatie zijn alle bekende programma’s, functionaliteiten en schermen aanwezig en is training niet langer een project op zichzelf.  Het opbouwen van dezelfde kennis over een nieuw systeem duurt jaren. Door na te bouwen hoeven we de gebruikers enkel te trainen in hoe ze het beste gebruik kunnen maken van de nieuwe mogelijkheden. Denk hierbij aan nieuwe manieren om te zoeken, te filteren, gegevens te delen of gegevens te importeren/exporteren. In een paar dagen zijn uw gebruikers hieraan gewend en kunnen ze alle processen van uw bedrijf afhandelen.

Slim Software Nabouwen

Risicoloze transities

Herkenbare systemen zorgen voor een soepele overgang.

Omdat het nieuwe systeem zeer herkenbaar is voor de gebruikers, kunnen ze al hun kennis van het huidige systeem hergebruiken om hun processen te ondersteunen. Bijvoorbeeld, als een complexe, ongebruikelijke bestelling binnenkomt, moeten ze weten dat hun speciale programma er nog is en werkt zoals verwacht. Door er tevens voor te zorgen dat de productcodes of relatiecodes niet veranderd zijn, zorgen wij voor een soepele overgang.

Er is geen risico tijdens de implementatie, omdat beide systemen naast elkaar kunnen blijven draaien en de systemen zich op precies dezelfde manier gedragen. Consistentiecontroles kunnen gemakkelijk worden uitgevoerd op het nieuwe systeem en live-gaan is niet meer afhankelijk van een vaste datum, het kan op elk moment gebeuren. Meestal betekent live-gaan een laatste run van beide systemen met de gebruikers, door de belangrijkste onderdelen na te lopen  nalopen van belangrijke onderdelen, zoals facturen en voorraad beheer. Hierna schakelt u het oude systeem uit en u bent klaar.

Externe factoren zoals klanten, leveranciers of zelfs externe systemen zullen niet worden beïnvloed, omdat alle informatie die van en naar het systeem gaat, exact hetzelfde is en blijft.

Onderhoud door ons of door uw eigen IT medewerkers

Uw team kan volledig betrokken worden tijdens de ontwikkeling.

Achter elk succesvol project, staat een goed team. Op basis van hoeveel van uw medewerkers deel uitmaken van het team en de verschillende vaardigheden binnen uw eigen organisatie, stellen we een goed gebalanceerd projectteam samen. Door onze gebruiksvriendelijke toolset zoals De Recorder hoeven teamleden geen geschoolde ontwikkelaars te zijn om meerwaarde te geven aan het project. Gedegen kennis hebben van de oude applicatie is meestal voldoende.

Wanneer ontwikkelaars zich bij ons team aansluiten, zorgen we ervoor dat we de kennis delen en hen trainen in onze toolset. Dit zorgt ervoor dat uw ontwikkelaars snel op de hoogte zijn en zelf weten hoe de applicatie is ontwikkeld. Later kunnen ze een waardevolle rol spelen in de support, change en innovatie fase van het project. Op deze manier kan alle kennis die uw ontwikkelaars over uw organisatie hebben, worden aangewend.

Uiteraard kunt u altijd op ons rekenen voor ondersteuning en kennis.

Wij moderniseren uw software
zodat u kunt werken in één werkbaar systeem. zodat u nooit meer over software hoeft na te denken. naar een schaalbaar en aanpasbaar systeem. zonder dat u licentiekosten per gebruiker hoeft te betalen. voor alle bedrijfsgroottes. Van MKB tot beursgenoteerd. zodat deze 100% past bij úw unieke bedrijfsprocessen. gegarandeerd binnen tijd en budget.

Wij moderniseren uw software