De snelste weg naar innovatie

Zo helpt slim software nabouwen bij het vernieuwen van uw software

De 4 stappen om snel en veilig uw oude software slim na te bouwen

1. Uitlijnen

Recording : Proof of Value

Helpt u een overwogen beslissing te maken.

De eerste stap in een software nabouw project is een Proof of Value.  Gebruik makend van onder andere onze Recorder krijgt u een inschatting van de investering voor het nabouwen van uw systeem en wordt er een deel van uw systeem nagebouwd en aan u getoond. Door de omvang, het budget en het eindresultaat duidelijk inzichtelijk te maken, kunt u snel een overwogen beslissing nemen.

Wat mag u verwachten

 • Een heldere scope
 • Inzicht in de benodigde investeringen
 • Een deel van uw applicatie nagebouwd

2. Nabouwen

Opnemen

Het automatisch verzamelen van de specificaties van uw huidige systeem.

Registreert alle processen die u in uw huidige systeem gebruikt.

Op basis van onze ervaring in het nabouwen van complexe systemen (ERP, Planning, Calculaties etc), hebben we in de afgelopen jaren software ontwikkeld die onze eigen specifieke nabouw projectaanpak kan automatiseren. Zo doende zijn we in staat om de risico’s te verlagen en tegelijkertijd de snelheid van deze projecten te verhogen. Een onderdeel van deze unieke software is De Recorder. De Recorder wordt gebruikt om automatisch gegevens over uw systeem te verzamelen. Al deze gegevens worden met behulp van complexe algoritmes omgezet in informatie, deze informatie wordt vervolgens gebruikt om  de grootte en complexiteit van uw huidige systeem in kaart te brengen.

Wat mag u verwachten

 • Een helder en gedetailleerd overzicht van hetgeen gedaan dient te worden

Analyse

Op basis van de informatie van De Recorder genereren we automatisch een aantal taken voor het team om uw systeem te analyseren. Het team kan deze taken stap voor stap opvolgen en is in staat razendsnel gedetailleerde specificaties op te stellen, waarmee de benodigde tijd voor het ontwikkelen van uw nieuwe systeem aanzienlijk kan worden verminderd. De ingevulde specificaties worden automatisch omgezet in werkende software en een actielijst van zaken die nog uitgezocht dienen te worden. Zo doende is iedereen uitgelijnd over de look and feel van de nieuwe applicatie en is er volledige controle over wat er nog gedaan dient te worden om te komen tot een volledige versie.

Wat mag u verwachten

 • Volledige takenlijst en de informatie die nodig is om de applicatie te ontwikkelen

Migratie

Taak voor taak voltooit het team de migratie naar het nieuwe systeem. De recordings worden gebruikt om te valideren of de oude en de nieuwe applicatie functioneel hetzelfde zijn. Stelregel hierbij is dat bij als de input in beide systemen gelijk is, de output uit beide systemen ook gelijk dient te zijn. Als er bijvoorbeeld een factuur wordt uitgedraaid dan dient die exact hetzelfde te zijn als de factuur uit het oude systeem. Als er verschillen zijn die niet kunnen worden verklaard, gebruikt het team de informatie uit de opnames om specifieke gebruikers te interviewen. Vanwege de herkenbaarheid van het nieuwe systeem is het eenvoudig voor gebruikers om te weten welke informatie wordt gevraagd. Deze zeer efficiënte en productieve aanpak zorgt ervoor dat de ontwikkelingstijd wordt beperkt en misverstanden worden vermeden. De tool die gebruikt wordt om de software te ontwikkelen is een zogenaamd low code platform. Deze platformen staan erom bekend dat zij de productiviteit verhogen en de voortbrengingskosten van software verlagen. Tevens wordt door periodieke releases voorkomen dat uw software nogmaals verouderd.

De opnames van het oude systeem zijn de deliverables van het project. Op deze manier is iedereen uitgelijnd over wat wordt verwacht in een release en hoe de functionaliteit moet worden gevalideerd. Het eindresultaat van deze fase is een kopie van het huidige systeem dat zich hetzelfde gedraagt en daarom gemakkelijk kan worden gevalideerd door uw medewerkers.

Wat mag u verwachten

 • Een kopie van uw huidige applicatie

Validatie

Zodra het nieuwe systeem gereed is, is het tijd om te controleren of het huidige en nieuwe systeem zich hetzelfde gedragen. In deze fase hebben beide applicaties dezelfde schermen en dezelfde gegevens. Onderdeel van het validatieproces zijn de opnamen die eerder zijn gemaakt. Deze opnames worden gebruikt als testcase bij het vergelijken van het oude systeem met het nieuwe systeem.

Het andere deel van het validatieproces is het beoordelen van de output van de applicatie. Omdat alle data en functionaliteiten hetzelfde zijn, moeten ook de interfaces en documenten uit de systemen hetzelfde zijn. Door de documenten af te drukken en te vergelijken kunnen verschillen gemakkelijk worden ontdekt.

De laatste validatie voor het live gaan, is om voor een bepaalde periode beide systemen naast elkaar te laten draaien. Doordat de gebruikers al jaren met het systeem werken zullen zij verschillen snel zien. De verschillen die niet kunnen worden gezien kunnen eenvoudig worden achterhaald door  beide databases te vergelijken. Nadat de laatste validatie heeft plaatsgevonden, kan er een willekeurige datum worden gekozen waarop men live wil gaan. Omdat alle data wordt overgezet hoeft u niet te wachten op het einde van een boekjaar om live te gaan.

Wat mag u verwachten

 • Bewijs dat uw oude en nieuwe applicatie functioneel hetzelfde zijn
 • Flexibiliteit in het kiezen van een datum voor livegang

Live gaan & Support

Door deze risicomijdende methode te volgen ontstaat een nieuwe versie van de software die de gebruikers binnen uw organisatie direct herkennen, maar voorzien is van alle gemakken van nieuwe technologie. Hoewel het een grote invloed kan hebben op toekomstige kansen van uw bedrijf, heeft het tijdens de overgangsfase een zeer lage impact. Er zijn maar een paar dagen nodig om de gebruikers bekend te maken met de nieuwe interface. Processen blijven gelijk, gegevens blijven hetzelfde en schermen zijn herkenbaar waardoor uw gebruikers snel gebruik kunnen maken van het nieuwe systeem. Alle kennis die zij over uw bedrijfsproces hebben, blijft relevant en de programma’s die ze nodig hebben om complexe problemen op te lossen in dat proces blijven ook aanwezig. Het doel van de methode; Ervoor zorgen dat uw medewerkers weten wat ze moeten doen zodat alle werkzaamheden zoals gebruikelijk door kunnen gaan. Dat is Slim Software Nabouwen.

Door onze ervaring weten we dat het verstandig is om de gebruikers de opvolgende maanden toegewijde gebruikersondersteuning te geven. Veelal worden er in deze maanden kleine verbeteringen doorgevoerd die men al langer had willen hebben. Door uw medewerkers toegewijd support te geven kunt u rekenen op draagvlak voor de verbeteringen en optimalisaties die u lang had willen doorvoeren.

Wat mag u verwachten

 • Een Agile organisatie die snel wijzigingen kan doorvoeren aan haar software.

3. Veranderen

Verbeteringen die u al lang had willen hebben

Zodra uw gebruikers gewend zijn aan de nieuwe applicatie, is het tijd om te optimaliseren. Wanneer gebruikers de grote overgang naar het nieuwe systeem hebben gemaakt, kunnen we de huidige bedrijfsprocessen gaan verbeteren. Omdat slechts één element in de vergelijking verandert, namelijk het proces (niet technologie), hebben de gebruikers de neiging om zich sneller aan te passen aan de nieuwe situatie. Op dat moment zullen de gebruikers openstaan voor een nieuwe wijziging en u kunt de update doorvoeren die u altijd al had willen hebben. Omdat de “grote” overstap al heeft plaatsgevonden worden deze nieuwe releases gezien als optimalisaties en als gevolg hiervan is er weinig weerstand om deze door te voeren.

Wat mag u verwachten

 • De geoptimaliseerde bedrijfsprocessen die u altijd al had willen hebben

4. Innoveren

Continueer uw roadmap

Nu is het tijd om de volgende stap te zetten en strategische innovaties door te voeren. Technisch houdt niets u meer tegen om wijzigingen aan te brengen en de digitale interactie met uw klanten en leveranciers te vergroten. Maak gebruik van de investeringen die u heeft gemaakt en kijk waar u snel momentum kan aanbrengen om een voorsprong te creëren op uw concurrentie.

Wat mag u verwachten

 • In staat zijn te starten met uw nieuwe roadmap
 • De start van een nieuwe voorsprong op de concurrentie

Wij moderniseren uw software
zodat u kunt werken in één werkbaar systeem. zodat u nooit meer over software hoeft na te denken. naar een schaalbaar en aanpasbaar systeem. zonder dat u licentiekosten per gebruiker hoeft te betalen. voor alle bedrijfsgroottes. Van MKB tot beursgenoteerd. zodat deze 100% past bij úw unieke bedrijfsprocessen. gegarandeerd binnen tijd en budget.

Wij moderniseren uw software